Drevené schody a výsuvné markízy

 

Odstúpenie od zmluvy - vzor

 

Adresa kupujúceho:

doplňte prosím Vaše meno a adresu

 

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Dolupodpísaný meno a priezvisko kupujúceho odstupujem od zmluvy č. (uveďte prosím číslo objednávky/faktúry)

uzavretej so spoločnosťou Top Home, s. r. o. Dolný Val 171, 010 01 Žilina, IČO:52580164v internetovom obchode fajneveci.sk, 

v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa

pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru,

ktorý bol prevzatý dňa (uveďte dátum v uveďte miesto).

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  (môžete uviesť a pomôcť nám tak k zlepšeniu našich služieb)

 

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:  ...........................................................................

 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

 

S pozdravom

 

 

(Vaše meno a priezvisko)

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter
Cena